Allgemein

„MAI SAU DÙ CÓ BAO GIỜ“ / „So lange mein Herz schlägt“ – Về Irene và Franz Faber và công trình dịch „Truyện Kiều“ của Nguyễn Du sang tiếng Đức

Thuyết trình trong khuôn khổ Chương trình kỷ niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du (1765 – 1820) do Viện Goethe Hà Nội tổ chức – Thứ hai, ngày 08.06.2020

🇩🇪 „So lange mein Herz schlägt…“ – Über Irene und Franz Faber und ihre deutsche Nachdichtung des Versepos „Das Mädchen Kiều“ von Nguyễn Du (Vortrag im Rahmen der Gedenkveranstaltung zum 200. Todestag des vietnamesischen Nationaldichters Nguyễn Du (1765 – 1820) im Goethe-Institut Hanoi am Montag, dem 08. Juni 2020)

Nội dung Video-Podcast bao gồm các phần sau đây / Der Video-Podcast besteht aus den folgenden Inhalten:

Phần 1/Teil 1

00:00 – 04:54 Phát biểu chào mừng và lời giới thiệu của ông Wilfried Eckstein, Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội, một số hình ảnh về chương trình của Lễ kỷ niệm / Begrüßung und einleitende Worte durch Herrn Wilfried Eckstein, Leiter des Goethe-Institut Hanoi, einige Impressionen über die Veranstaltung  

Phần 2/Teil 2:

04:54 – 28:50 Thuyết trình của Trương Hồng Quang / Vortrag von Trương Hồng Quang

Phần 3/Teil 3:

28:50 – 37:19 Thảo luận về nội dung thuyết trình / Diskussion zum Vortrag

Lời cảm ơn / Danksagung:

Xin trân trọng cảm ơn Viện Goethe Hà Nội, cá nhân Viện trưởng, ông Wilfried Eckstein, cùng các cộng sự đã có sáng kiến và công sức tổ chức „Chương trình 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du“ và đã có nhã ý mời tôi tham luận trong khuôn khổ sự kiện. Video-Podcast sử dụng một số tư liệu ảnh và video của Trương Thùy An, sinh viên ngành Khảo cổ học tại Đại học Tự do Berlin, hiện đang có mặt ở Hà Nội. Phần kỹ thuật và thiết kế do Trương Trần Phúc, Cử nhân Ngôn ngữ học và sinh viên năm cuối ngành Tin học tại Đai học Humboldt Berlin, phụ trách. Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của cháu gái An và con trai Phúc, cũng như sự ủng hộ, khích lệ của tất cả những người thân, bạn hữu và đồng nghiệp cho dự án „Truyện Kiều song ngữ Đức-Việt“, dự án „Sống chung với Corona – Podcast tiếng Việt từ Berlin“ cũng như các hoạt động văn hóa khác của chúng tôi trong quá khứ và trong thời gian tới!

🇩🇪 Herzlichen Dank an das Goethe-Institut Hanoi, den Institutsleiter, Herrn Wilfried Eckstein, sowie sein Team für die Initiative und die Bemühungen zur Duchführung der Gedenkveranstaltung zum 200. Todestag des vietnamesischen Nationaldichters Nguyễn Du, und nicht zuletzt auch für die freundliche Einladung an mich, von Berlin aus einen Online-Vortrag im Rahmen dieses bedeutungsvollen Ereignisses zu halten. Mein besonderer Dank richtet sich auch an meine Nichte Trương Thùy An, Studentin im Fach Archäologie der Freien Universität Berlin, für die Foto- und Videoaufnahmen vor Ort, an meinen Sohn Trương Trần Phúc, Linguist und angehender Informatiker (Humboldt-Univerität Berlin) für die umfassende technische Betreuung und gestalterische Beratung. Vom ganzen Herzen danke ich ebenfalls meinen Angehörigen, FreundInnen und KollegInnen für Eure/Ihre Unterstützungen bei den Projekten „Bilinguale deutsch-vietnamesische Truyện Kiều-Ausgabe“ und „Leben mit Corona – Podcast auf Vietnamesisch aus Berlin“ sowie bei den anderen kulturellen Engagements, die wir hoffentlich noch eine ganze Weile gemeisam gestalten und unser Leben dadurch auch ein bisschen bereichern würden.

„SỐNG CHUNG VỚI CORONA – PODCAST TIẾNG VIỆT TỪ BERLIN“ / Kỳ 14, ngày 10.06.2020

„LEBEN MIT CORONA – PODCAST AUF VIETNAMESISCH AUS BERLIN“ / Folge 14, 10.06.2020

Standard

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s